Veterinari


Program za veterinare “WIN ACTA VETERINARIA” zamjenjuje kartoteke, omogućuje kompletnu evidenciju vaših radova, maloprodaju te fiskalnu blagajnu.

“WIN ACTA VETERINARIA” Vam omogućuje evidenciju računa,štampanje izvještaja, izjava, uputnica, recepata te uvjerenja.

Certifikati


Zašto koristiti "Win Acta Veterinarius"?

Zato što je „Win Acta Veterinarius“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje veterinarske ambulante.
Zato što su program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što na svom mobitelu možete naručiti i vidjeti naručene klijente.


O programu

Program za veterinare sastoji se od nekoliko osnovnih modula koji čine cjelinu koja omogućuje veterinarskim ambulantama da evidentiraju u računalo sve usluge koje obavljaju, bilo na terenu ili u ambulanti. Na osnovu upisanih podataka mogu se kreirati računi za radove u ambulanti, paragon računi za radove na terenu, računi za državu za usluge koje država subvencionira, te račune za maloprodaju. Isto tako, postoje izvještaji pomoću kojih se vodi evidencija životinja, računa, usluga, potrošenih lijekova i materijala…