Interna jednostavna


Program za liječnike "WIN ACTA MEDICUS INTERNA" modularno je orijentirani računalni program za informatizaciju internistike. Na jednostavan način omogućuje evidentiranje svih potrebnih zabilježbi što pomaže liječnikom timu u svakodnevnom radu sa pacijentima kao i fiskalizacija računa.

Certifikati


Zašto koristiti program „Win Acta Medicus“?

Zato što je „Win Acta Medicus“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje internistike.
Zato što su program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što na svom mobitelu možete naručiti i vidjeti naručene pacijente.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.


O programu

Naše programsko riješenje omogućuje evidenciju svih Vaših pregleda, terapija i nalaza po pacijentu. Omogučen je brz i pregledan uvid u sve podatke o pacijentu, pregledima i terapijama, te napisanim nalazima.

Program se sastoji od nekoliko osnovnih modula koji čine cjelinu koja omogućuje internističkim ambulantama da evidentiraju u računalo sve usluge koje obavljaju. Na osnovu upisanih podataka mogu se kreirati fiskalni računi. Isto tako, postoje izvještaji pomoću kojih se vodi evidencija dolaska pacijenata, upisa postupaka te terapija.


Novosti

m-Aca Medicus“ je dodatak programu „ Win Acta Medicus“ instaliran na smart mobitelu ili tabletu. Kreiran je za rad u kućnoj posjeti. Omogućuje pregled podataka pacijente i evidentiranje kućne posjete sa svim potrebnim podacima u kartonu pacijenta.