Opća/Obiteljska medicina


Program '' WIN ACTA MEDICUS - Opća medicina'' modularno je orijentirani računalni program za informatizaciju ordinacije opće/obiteljske medicine.

Na jednostavan način omogućuje evidentiranje posjete i svih potrebnih zabilježbi u skladu s potrebama CEZIH-a te svega što pomaže liječnikom timu u svakodnevnom radu sa pacijentima.

Certifikati


Zašto koristiti program „Win Acta Medicus“?

Zato što je „Win Acta Medicus“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje ordinacije obiteljske medicine.
Zato što se program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što više ne morate imati „papirnatu“ arhivu jer i potpisane izjave i suglasnosti pacijenta se arhiviraju u digitalnom obliku.
Zato što na svom mobitelu ili tabletu možete vidjeti podatke pacijenta i evidentirati kućnu posjetu.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.


O programu

Program pod nazivom ''WinActa Medicus - Opća medicina'' kreiran je 1995. godine, a prve instalacije su bile postavljene početkom 1996., da bi početkom 2007.bila kreirana verzija za rad sa sustavom CEZIH i kao takav, program je certificiran od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 27.03.2007. pod ur.broj 534-05-01/1-07-12. Danas program koristi nešto manje od 500 ordinacija diljem Hrvatske. ''WinActa Medicus“ je program koji je logiku „kartona pacijenta“ na razumljiv i intuitivan način informatizirano i omogućio potpunu informatizaciju liječničke ordinacije. Sadrži sve što je potrebno kako bi bio pomoć liječniku i sestri u svakodnevnom radu s pacijentima. Potpuno je usklađen s zahtjevima HZZO-a i CEZIH-a. Korisne sugestije i prijedlozi naših korisnika, na obostrano zadovoljstvo, kontinuirano se ugrađuju u program.


Novosti

m-Aca Medicus“ je dodatak programu „ Win Acta Medicus“ instaliran na smart mobitelu ili tabletu. Omogućuje naručivanje pacijenata u ordinaciji. Također u ponudi imamo potpisni tablet koji omogućuje da potpisane Izjave i Suglasnosti roditelja ili skrbnika pacijenata pohranjujte u digitalnom obliku u arhivu na vašem računalu.