Oftalmologija


Program za liječnike "WIN ACTA MEDICUS" modularno je orijentirani računalni program za informatizaciju oftalmologije. Na jednostavan način omogućuje evidentiranje svih potrebnih zabilježbi u skladu s potrebama HZZO-a te svega što pomaže liječnikom timu u svakodnevnom radu sa pacijentima kao i fiskalizacija računa.

Certifikati


Zašto koristiti program „Win Acta Medicus“?

Zato što je „Win Acta Medicus“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje oftalmologije.
Zato što su program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što na svom mobitelu možete naručiti i vidjeti naručene pacijente.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.


O programu

Winacta oftalmologija" je računalni program u potpunosti prilagođen vođenju privatne oftalmološke ordinacije. Omogućuje evidenciju svih Vaših pregleda, terapija i nalaza po pacijentu. Omogućen je brz i pregledan uvid u sve podatke o pacijentu, pregledima i terapijama, te napisanim nalazima.

U aplikaciji je uključena fiskalizacija računa, te razni izvještaji, kao i skeniranje dokumenata direktno iz programa, te spremanje dokumenta na računalo ili u bazu.