Pomagala


Program ”WIN ACTA POMAGALA” omogućuje kompletnu evidenciju vašeg rada, pri tome vodeći računa o stvarnim potrebama tijeku rada.

Program se sastoji od nekoliko osnovnih modula koji čine cjelinu i omogućuje isporučiteljima pomagala da evidentiraju u računalu sve potrebne radnje koje prate tijek rada. Na osnovu upisanih podataka mogu se vršiti razni uvidi vezano za korisnike usluga, isporučena pomagala i izdane račune, pomoć pri tim uvidima znatno pridonose razni načini filtriranja.

Certifikati


Zašto koristiti "Win Pomagala"?

Zato što je „Win Pomagala“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje evidecije i izdavanje pomagala.
Zato što se naša programska rješenje godinama unapređuju idejama i korisnim sugestijama korisnika.
Zato što na svom mobitelu možete naručiti i vidjeti naručene pacijente.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.


O programu

Naše programsko riješenje omogućuje jednostavnu evidenciju svih Vaših potvrda za sve vrste pomagala. U potpunosti je omogućen rad na sustavu CEZIH. Omogučen je brz i pregledan uvid u sve podatke o pacijentu, te o napisanim potvrdama.
Program se sastoji od nekoliko osnovnih modula koji čine cjelinu koja omogućuje evidenciju pacijenata, potvrda i pomagala.

Na osnovu upisanih podataka omogučena je provjera statusa osiguranja pacijenta, slanje pomagala na cezih, kreiranje HZZO računa i privatnih računa.