Fizikalna u kući


Program '' WIN ACTA MEDICUS - Fizikalna u kući'' modularno je orijentirani računalni program za informatizaciju ustanova za fizikalnu. Na jednostavan način omogućuje evidentiranje svih potrebnih zabilježbi u skladu s potrebama HZZO-a te svega što pomaže liječnikom timu u svakodnevnom radu.

Certifikati


Zašto koristiti program „Win Acta Medicus“?

Zato što je „Win Acta Medicus“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje fizikalne.
Zato što su program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što na prijenosnom računalu ili tabletu (u fazi testiranja) možete evidentirati posjetu obitelji ili pacijentu.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.


O programu

Naše programsko riješenje omogućuje evidenciju svih Vaših pregleda, terapija, preporuruke pomagala, lijekova i nalaza po pacijentu. U potpunosti je omogućen rad na sustavu CEZIH.

Omogučen je brz i pregledan uvid u sve podatke o pacijentu, pregledima i terapijama, te napisanim nalazima. Program se sastoji od nekoliko osnovnih modula koji čine cjelinu koja omogućuje fizikalnim ambulantama da evidentiraju u računalo sve usluge koje obavljaju. Na osnovu upisanih podataka mogu se kreirati računi za HZZO, te privatni računi. Isto tako, postoje izvještaji pomoću kojih se vodi evidencija dolaska pacijenata, upisa postupaka te terapija.