Bolnički info sustav


Program "WinActa-Bolnica" se koristi za vođenje liječničkog i financijskog poslovanja bolnice.

BIS se sastoji od aplikacije za liječnike, gdje je omogućen upis svih nalaza od dolaska pacijenta, kao što su anamneze, statusi, povijest bolesti, decursus, te otpusno pismo.

Certifikati


Zašto koristiti "Bolnički info sustav"?

Zato što je „Win Acta Bis“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje bolničkog sustava.
Zato što su program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.


O programu

Važno je napomenuti da uz to što program omogućava upis svih nalaza od dolaska pacijenta, kao što su anamneze, statusi, povijest bolesti, decursus, te otpusno pismo. Tu je još i aplikacija za fakturiranje privatnih i HZZO računa, planiranje terapija, izvješća za HZZO i HZJZ gdje se nalaze svi potrebni izvještaji za financijsko poslovanje sa HZZO-om. Aplikacije za vođenje stanja lijekova na centralnoj ljekarni i na odjelima se sastoji od dostavnice, zahtjevnice, izdatnice i povratnice, te je tako omogućeno praćenje svih ulaza i izlaza lijekova i materijala na skladište.
Slijedeća aplikacija je za naručivanje po liječnicima koja sadrži i eNaručivanje iz PZZ ordinacija koje je sada obavezno u svim bolničkim ustanovama.