Dentis Privatnici


„Win Acta Dentis“ je program za evidenciju usluga u privatnim ordinacijama i poliklinikama dentalne medicine sa naglaskom na rad privatnika.

„Win Acta Dentis“ je novi modularno orijentirani računalni program koji omogućuje evidenciju dentalnih usluga po pacijentu, izdavanje privatnih računa, te vođenje kompletnog knjigovodstva u privatnim ordinacijama i poliklinikama dentalne medicine.

Certifikati


Zašto koristiti program „Win Acta Dentis“?

Zato što je „Win Acta Dentis“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje ordinacije ili poliklinike dentalne medicine, uključujući fiskalizaciju računa.
Zato što je program kreiran u suradnji sa vrhunskim konzultantima iz dentalne medicine.
Zato što je prilagođen za korištenje u privatnim ordinacijama i poliklinikama dentalne medicine.
Zato što više ne morate imati „papirnatu“ arhivu jer i potpisane izjave i suglasnosti pacijenata arhiviraju se u digitalnom obliku.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.


O programu

Program za stomatologe "WIN ACTA DENTIS" modularno je orijentirani računalni program za evidenciju stručnih radova po pacijentu, izdavanje privatnih računa, izdavanje ponuda na raznim jezicima(ENG, NJE, ITA), te naručivanje pacijenata u privatnim ordinacijama i poliklinikama dentalne medicine. Uz navedeno, program omogućuje vođenje skladišta materijala i vođenje kompletnog knjigovodstva u privatnim ordinacijama i poliklinikama dentalne medicine. „Win Acta Dentis“ je vrhunski program koji znatno pomaže doktorima u svakodnevnom radu s pacijentima.

Dodatne mogućnosti:

Generiranje ponuda na stranim jezicima


Jednnostavno i intuitivno generiranje ponuda na više stranih jezika. Mogućnost generiranja na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Izdavanje ovjerenih fiskalnih računa


Kreirajte usluge u kartonu pacijenta, te automatski izdajte ovjereni fiskalni račun.

Konzervativa, protetika, implantologija, paradontologija


Evidencija svih stručnih usluga u kartonu pacijenta uz mogućnost izvještavanja po odabranom doktoru.

Izdavanje računa u stranoj
valuti


Kreirajte usluge u kartonu pacijenta, te brzo i jednostavno izdajte račun u stranoj valuti.


Novosti

Potpisni tablet omogućuje da potpisane Izjave i Suglasnosti roditelja ili skrbnika pacijenata
pohranjujte u digitalnom obliku u arhivu na vašem računalu.