Sestrinska dokumentacija


Program "Win Acta E-Sestra" koristi se za vođenje sestrinske dokumentacije i dijagnoza. Programsko riješenje je certificirano od strane HZZO-a i medicinskih sestara.

U pripremi je i dodatak programu koji će omogučiti evidenciju i pregled podataka putem pametnog telefona i tableta.

Certifikati


Zašto koristiti "Sestrinsku dokumentaciju"?

Zato što je program „Sestrinska dokumentacija“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje poliklinike.
Zato što su program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.


O programu

Trenutno se program koristi u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalan. Program omogućuje upis i štampanje kompletne sestrinske dokumentacije i sestrinskih dijagnoza propisanih od strane HZZO-a, te praćenje stanja pacijenta tokom boravkau bolnici.
Omogućen je i pregled izvještaja po pacijentima (Rizik za pad, rizik za nastanak dekubitusa, indikatori). Ukljućeno je i vođenje stanja u ljekarni i po odjelima (dostavnice, zahtjevnice, izdatnice, povratnice).