Medicina rada


Program za medicinu rada "WIN ACTA MEDICUS MEDICINA RADA" modularno je orijentirani računalni program za informatizaciju medicine rada. Program "Win Acta Medicina rada" je namijenjen za specijalističke ordinacije medicine rada koje obavljaju preglede radnika za potrebe poduzeća (sklopljeni ugovori) i specijalističke preglede zbog izdavanja svjedodžbi i uvjerenja: za oružje, vozačke dozvole, obrazovanje, liječničke svjedodžbe i ostalo

Certifikati


Zašto koristiti program „Win Acta Medicus“?

Zato što je „Win Acta Medicus“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje ordinacije medicine rada.
Zato što su program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.


O programu

Program se sastoji od nekoliko osnovnih modula koji čine cjelinu koja omogućuje specijalističkim ordinacijama medicine rada da evidentiraju u računalo, sve preglede koje obavljaju. Na osnovu upisanih podataka mogu se štampati kartoni pacijenta, razne potvrde i svjedodžbe, te vršiti fakturiranje poduzećima i/ili pojedincima u skladu sa zakonom o fiskalizaciji. Uz stručni dio, program sadrži modul naručivanja i po potrebi kompletno, knjigovodstvo za ordinacije propisano zakonom.