Dentis


„Win Acta Dentis“ je program koji se koristi u najviše ordinacija dentalne medicine u Hrvatskoj. To je program koji znatno pomaže doktorima u svakodnevnom radu s pacijentima.

Provjerite u susjednim ordinacijama, najvjerojatnije i oni koriste program „Win Acta Dentis“!

Certifikati


Zašto koristiti program „Win Acta Dentis“?

Zato što je „Win Acta Dentis“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje ordinacije ili poliklinike dentalne medicine uključujući fiskalizaciju računa.
Zato što se program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika stomatologa .
Zato što se prilagođuje za korištenje za privatne ordinacije i ugovorne ordinacije.
Zato što više ne morate imati „papirnatu“ arhivu jer i potpisane izjave i suglasnosti pacijenta arhiviraju se u digitalnom obliku.
Zato što na svom mobitelu možete naručiti i vidjeti naručene pacijente.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.


O programu

Program za stomatologe "WIN ACTA DENTIS" modularno je orijentirani računalni program za evidenciju stomatoloških usluga po pacijentu, izdavanje HZZO i privatnih računa, te vođenje kompletnog knjigovodstva u stomatološkim ordinacijama i stomatološkim poliklinikama. Projekt pod nazivom ACTA DENTIS započeo je 1990 godine kao DOS program da bi početkom devedesetih bile izvršene prve instalacije kod korisnika. 1995 godine Acta Dentis prelazi u Windows okružje, mijenja ime u WIN ACTA DENTIS i među prvim je programima takve namijene. Do 2000 godine svi DOS korisnici.

Početkom 2010 kreirana je verzija za rad sa sustavom CEZIH i kao takav, program je certificiran od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 21.12.2010. pod ur.broj 338-01-3610-208. Do danas je program Win Acta Dentis“ instaliran u preko 1.000 ordinacija diljem Hrvatske.


Moduli

Osnovni moduli programa su: Radovi (status, plan terapije i izdavanje predračuna, konzervativa, uključujući oralnu kirurgiju i implantologiju, protetika, pregled dužnika i izdavanje fiskaliziranih računa) Matični podaci, Naručivanje, Izvještavanje, Fiskalizacija.

Dodatni moduli programa: Knjigovodstvo (za ordinacije), Kamera i RVG, M-Naručivanje


Novosti

m-Aca dentist“ je dodatak programu „ Win Acta dentist“ instaliran na smart mobitelu ili tabletu. Omogućuje pregled podataka pacijente i evidentiranje narudžbe pacijenta.

Potpisni tablet omogućuje da potpisane Izjave i Suglasnosti roditelja ili skrbnika pacijenata pohranjujte u digitalnom obliku u arhivu na vašem računalu.