Ginekologija


Program '' WIN ACTA MEDICUS - Ginekologija'' modularno je orijentirani računalni program za informatizaciju ginekološke ordinacije.

Na jednostavan način omogućuje evidentiranje posjete, ginekološkog pregleda, UZV i mamografskog pregleda, praćenja trudnoće i svih potrebnih zabilježbi, a pomaže timu u svakodnevnom radu s pacijenticama.

Certifikati


Zašto koristiti program „Win Acta Medicus“?

Zato što je „Win Acta Medicus“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje ginekološke ordinacije.
Zato što su program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što na svom mobitelu možete naručiti i vidjeti naručene pacijente.


O programu

"Winacta Ginekologija" je računalni program u potpunosti prilagođen vođenju privatne ginekološke ordinacije. Sastoji se od upisa anamneze, ginekološkog nalaza, ultrazvuka, mamografije i ultrazvuka dojke, papa-testa, te vođenje trudnoće- status i ultrazvuk trudnice. Program omogućuje da si svaki korisnik prilagodi prikaz kartona pacijentice i štampanje nalaza, te je također moguće prilagoditi štampanje nalaza i računa na bilo kojemu jeziku.

U aplikaciji je uključena fiskalizacija računa, te razni izvještaji, kao i skeniranje dokumenata direktno iz programa, te spremanje dokumenta na računalo ili u bazu.


Novosti

m-Aca Medicus“ je dodatak programu „ Win Acta Medicus“ instaliran na smart mobitelu ili tabletu. Omogućuje pregled podataka pacijente i evidentiranje kućne posjete sa svim potrebnim podacima u kartonu pacijenta.