Win Acta Veterinarius

Programsko za Veterinare

O programu

Program za veterinare sastoji se od nekoliko osnovnih modula koji čine cjelinu koja omogućuje veterinarskim ambulantama da evidentiraju u računalo sve usluge koje obavljaju, bilo na terenu ili u ambulanti. Na osnovu upisanih podataka mogu se kreirati računi za radove u ambulanti, paragon računi za radove na terenu, računi za državu za usluge koje država subvencionira., te račune za maloprodaju. Isto tako, postoje izvještaji pomoću kojih se vodi evidencija životinja, računa, usluga, potrošenih lijekova i materijala…