Win Acta Medicus Urologija

Program za vođenje Urologija

Zašto koristiti program „Win Acta Medicus“?

Zato što je „Win Acta Medicus“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje urologije.
Zato što se program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što više ne morate imati „papirnatu“ arhivu jer i potpisane izjave i suglasnosti pacijenta se arhiviraju u digitalnom obliku.
Zato što na svom mobitelu možete naručiti i vidjeti naručene pacijente.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.

 

O programu

Naše programsko riješenje omogućuje evidenciju svih Vaših pregleda, terapija i nalaza po pacijentu. U potpunosti je omogućen rad na sustavu CEZIH.Omogučen je brz i pregledan uvid u sve podatke o pacijentu, pregledima i terapijama, te napisanim nalazima.
Program se sastoji od nekoliko osnovnih modula koji čine cjelinu koja omogućuje urološkim ambulantama da evidentiraju u računalo sve usluge koje obavljaju. Na osnovu upisanih podataka mogu se kreirati računi za HZZO, te privatni računi. Isto tako, postoje izvještaji pomoću kojih se vodi evidencija dolaska pacijenata, upisa postupaka te terapija.