Win Acta Tehničari

Program za vođenje zubotehničarskog laboratorija

Zašto koristiti "Win Tehničare"?

Zato što je „Win Tehničar“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje zubotehničarske djelatnosti.
Zato što se program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika tehničara.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.

 

O programu

''Win Tehničar“ je program koji je baziran na vođenju podataka o stomatološkim ordinacijama, odnosno protetskim radovima. Program je na razumljiv i intuitivan način informatizirano rad tehničara. Potpuno je usklađen s zahtjevima HZZO-a i HZZJZ-a. Korisne sugestije i prijedlozi naših korisnika, na obostrano zadovoljstvo, kontinuirano se ugrađuju u program.

HZZO još nije proveo certifikaciju programa za tehničare .