Win Acta Medicus Radiologija

Program za vođenje radiološkog laboratorija

Zašto koristiti program „Win Acta Medicus“?

Zato što je „Win Acta Medicus“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje radiologije.
Zato što se program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što na svom mobitelu možete naručiti i vidjeti naručene pacijente.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.

 

O programu

Naše programsko riješenje omogućuje evidenciju svih Vaših posjeta, uputnica, slikanja, pregleda, povijesti bolesti i dijagnoza. U potpunosti je omogućen rad na sustavu CEZIH.Omogučen je brz i pregledan uvid u sve podatke o pacijentu, te napisanim nalazima.
Program se sastoji od nekoliko osnovnih modula koji čine cjelinu koja omogućuje radiološkom laboratoriju da evidentiraju u računalo sve usluge koje obavljaju. Na osnovu upisanih podataka mogu se kreirati računi za HZZO, te privatni računi. Isto tako, postoje izvještaji pomoću kojih se vodi evidencija dolaska pacijenata, upisa postupaka te terapija.