Win Acta Dentis Paradontologija

Program za vođenje paradontologije

O programu

Programsko rješenje za paradontolgiju dodatni je modul programa Win Acta Dentis koji se koristi u najviše ordinacija u Hrvatskoj.

Naše programsko rješenje omogućuje evidenciju svih Vaših paradontoloških stanja – plaka i krvarenja, sondiranja i ruba gingive i mobilnosti zuba i furkacije. Omogućen je brz i pregledan grafički i numerčiki uvid u paradontološka stanja.