Win Acta Medicus Medicina rada

Program za vođenje medicine rada

Zašto koristiti program „Win Acta Medicus“?

Zato što je „Win Acta Medicus“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje ordinacije medicine rada.
Zato što su program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.

 

O programu

Program se sastoji od nekoliko osnovnih modula koji čine cjelinu koja omogućuje specijalističkim ordinacijama medicine rada da evidentiraju u računalo, sve preglede koje obavljaju. Na osnovu upisanih podataka mogu se štampati kartoni pacijenta, razne potvrde i svjedodžbe, te vršiti fakturiranje poduzećima i/ili pojedincima u skladu sa zakonom o fiskalizaciji. Uz stručni dio, program sadrži modul naručivanja i po potrebi kompletno, knjigovodstvo za ordinacije propisano zakonom.