Win Acta Ginekologija

Program za vođenje ginekoloških ordinacija

Zašto koristiti program „Win Acta Medicus“?

Zato što je „Win Acta Medicus“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje privatne ginekološke ordinacije.
Zato što se program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što na svom mobitelu možete naručiti i vidjeti naručene pacijente.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.

 

O programu

"Winacta Ginekologija" je računalni program u potpunosti prilagođen vođenju privatne ginekološke ordinacije. Sastoji se od upisa anamneze, ginekološkog nalaza, ultrazvuka, mamografije i ultrazvuka dojke, papa-testa, te vođenje trudnoće- status i ultrazvuk trudnice. Program omogućuje da si svaki korisnik prilagodi prikaz kartona pacijentice i štampanje nalaza, te je također moguće prilagoditi štampanje nalaza i računa na bilo kojemu jeziku. U aplikaciji je uključena fiskalizacija računa, te razni izvještaji, kao i skeniranje dokumenata direktno iz programa, te spremanje dokumenta na računalo ili u bazu.

 

Novosti

„m-naručivanje“ je dodatak programu „ Win Acta Medicus“ instaliran na smart mobitelu ili tabletu. Omogućuje pregled i evidentiranje narudžba pacijenta.