Win Acta Ginekologija

Program za vođenje ginekoloških ordinacija

Zašto koristiti program „Win Acta Medicus“?

Zato što je „Win Acta Medicus“ kvalitetan i intuitivan program, jednostavan za korištenje i sadrži sve što je potrebno za kompletno vođenje ginekološke ordinacije.
Zato što su program godinama unapređuje idejama i korisnim sugestijama korisnika liječnika.
Zato što više ne morate imati „papirnatu“ arhivu jer i potpisane izjave i suglasnosti pacijenta se arhiviraju u digitalnom obliku.
Zato što na svom mobitelu možete naručiti i vidjeti naručene pacijente.
Zato što ima odličnu korisničku podršku.

 

O programu

Program pod nazivom ''WinActa Medicus – Ginekologija“ kreiran je 1995. godine, a prvi korisnici su program počeli koristiti tijekom 1005. godine, da bi početkom 2007.bila kreirana verzija za rad sa sustavom CEZIH i kao takav, program je certificiran od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 27.03.2007. pod ur.broj 534-05-01/1-07-12. Program je instaliran u stotinjak ordinacija u Hrvatskoj, BIH i Kosovu.

''WinActa Medicus“ je program koji je logiku „kartona pacijenta“ na razumljiv i intuitivan način informatizirano i omogućio potpunu informatizaciju ginekološke ordinacije. Sadrži sve što je potrebno kako bi bio pomoć liječniku i sestri u svakodnevnom radu s pacijenticama. Potpuno je usklađen s zahtjevima HZZO-a i CEZIH-a. Korisne sugestije i prijedlozi naših korisnika, na obostrano zadovoljstvo, kontinuirano se ugrađuju u program.

 

Novosti

„m-Aca Medicus“ je dodatak programu „ Win Acta Medicus“ instaliran na smart mobitelu ili tabletu. Kreiran je za rad u kućnoj posjeti. Omogućuje pregled podataka pacijente i evidentiranje kućne posjete sa svim potrebnim podacima u kartonu pacijenta.