Win Acta BIS

Programsko riješenje za bolnice

O programu

BIS se sastoji od aplikacije za za liječnike, gdje je omogućen upis svih nalaza od dolaska pacijenta, kao što su anamneze, statusi, pocijest bolesti, decursus, te otpusno pismo. Tu je još i aplikacija za fakturiranje privatnih i HZZO računa, planiranje terapija, izvješća za HZZO i HZJZ gdje se nalaze svi potrebni izvještaji za financijsko poslovanje sa HZZO-om. Aplikacije za vođenje stanja lijekova na centralnoj ljekarni i na odjelima se sastoji od dostavnice, zahtjevnice, izdatnice i povratnice, te je tako omogućeno praćenje svih ulaza i izlaza lijekova i materijala na skladište. Slijedeća aplikacija je za naručivanje po liječnicima koja sadrži i eNaručivanje iz PZZ ordinacija koje je sada obavezno u svim bolničkim ustanovama.