Pravila zaštite osobnih podataka


Tvrka In-Con poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.


Utvrđenima pravilima o privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.


Pravila zaštite osobnih podataka definirali smo kako bi pobliže objasnili svrhu i način upotrebe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo,vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te da Vas upoznamo sa svim načinima informiranja u svezi obrade vaših podataka. U cilju osiguranja obrade podataka, In-Con želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor nad osobnim podacima i privolama.

1. Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo


Tijekom poslovanja tvrtke In-Con prikupljaju se sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:
Potencijalni kupci:
• kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),
• podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.).
Korisnici:
• kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),
• podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.),
• podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.).
Potencijalni kandidati za zapošljavanje:
• kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
• podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu, fotografija i sl.).
Bivši i sadašnji zaposlenici:
• svi podaci propisani pozitivnim propisima koji se odnose na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, OIB, godina rođenja, JMBG, i sl.),
• podaci za potrebu interne komunikacije unutar tvrtke (npr. poslovne fotografije i sl.),
• podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta poput organiziranja putovanja u stranu zemlju, ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. (npr. ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave, vozačke dozvole, broj djece i sl.).
Poslovni partneri:
• kontakt podaci (primjerice: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
• podaci iz životopisa (primjerice: podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.),
• podaci potrebni za izvršenje ugovora (primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.),
• podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku ili drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i sl.).

2. Način prikupljana osobnih podataka



In-Con prikuplja osobne podatke na različite načine, neki od načina prikupljanja su:
• Prikupljane podataka tijekom praćenja naše stranice uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od tvrtke;
• Kao dio naših poslovnih procesa te za vrijeme ispunjavanja naših zakonskih obveza;
• Vašim ispunjavanjem naših anketa;
• Tijekom Vaše izravne komunikacije sa korisničkom podrškom In-cona;

3. U koje svhe obrađujemo podatke


Tvrtka In-Con može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:
• Zbog usklađivanja sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske;
• U svhu ugovaranja i korištenja proizvoda i usluga koje tvrtka pruža;
• U svhu ispunjenje svojih obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda;
• U svhu ponuda usluga i proizvoda na tržištu;
• U svrhu analiza i administriranje stranice i nadzora upotrebe stranice;
• U svrhu mjerenje Vašeg zadovoljstva uslugama;

4. Vrijeme pohranjivanja osobnih podataka

Osobne podatke pohranjujemo sve dok su nam potrebni za pružanje proizvoda ili usluga, dok god je potrebno sukladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja te dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza. Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje proizvoda i usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa. Osobne podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete privolu ili nakon određenog razdoblja neaktivnosti. Po isteku rokova pohrane, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

5. S kime možemo podjeliti osobne podatke

Tvrtka In-Con može dijeliti osobne podatke između poslovnih partnera koji osobne podatke mogu obrađivati radi ispunjavanja zakonskih obveza, sprečavanja zlouporaba, poboljšanja proizvoda i usluga ili na temelju suglasnosti. In-Con može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:
• ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona;
• u slučaju promjene vlasničke strukture tvrtke In-Con u budućnosti, moguće je da In-Con prenese osobne podatke novim povezanim društvima ili trećim osobama radi obavljanja poslovanja tvrtke;
• na temelju privole ispitanika;

Prilikom prijenosa osobnih podataka strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

6. Vaša prava i na koji način ih možete ostvariti

In-Con poštuje pravo na privatnost osobnih podataka. Tvrtka prikuplja i obrađuje podatke samo uz postojanje zakonitih osnova obrade, te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

Ispitanici imaju sljedeća prava:

Pravo na brisanje – korisnki ili poslovni partner ima pravo od tvrtke In-Con zatražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a In-Con ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
a. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni;
b. ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu;
c. ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa grupe za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka
d. osobni podaci nezakonito su obrađeni;
e. osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze;

Pravo na pristup podacima - ispitanik ima pravo dobiti od In-Con informacije vezane za obradu njegovih podataka, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i sl.
Pravo na ispravak - ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja tražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
Pravo na prijenos podataka - ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je tvrtka In-Con posjeduje. Podaci trebaju biti u strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.
Pravo na prigovor - ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. U takvoj situaciji In-Con više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od In-Cona pravo tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita, te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

7. Zaštita osobnih podataka

U svrhu zaštite osobnih podataka tvrtka In-Con provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika. Kontinuirano ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi te ih unaprijeđujemo. Koristimo se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, kriptiramo određene osjetljive podatke i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka. Pristup podacima unutar In-Cona imaju ovlašteni zaposlenici koji neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Svaki zaposlenik tvrtke In-Con obvezanan je potpisati ugovoro povjerljivosti podataka. In-Con posjeduje ISO certifikata 9001, koji dodatno jamči kvalitetu i sigurnost poslovanja i upravljanja podacima.

Što su kolačići?

HTTP kolačići (cookies) su informacije koje web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačići spremaju Vaše postavke za web stranicu, te omogućuju dodatnu funkcionalnost tih stranica. Najčešći je primjer brži pristup stranicama spremanjem podataka prijave, kolačić sadrži podatke za prijavu pa se preskaču postupci ponovnog prijavljivanja na stranicu. Kolačići mogu spremati razne informacija poput osobnih podataka (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Kolačići omogućavaju stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se “ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ako na stranicama ne pristajete dati privolu ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i obrađivani. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Kolačići koje koristi tvrtka In-Con


Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu i brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika, a omogućuju stranici prikupljanje privremenih podataka. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup dodatnom sadržaju (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).

Trajni kolačići (Persistent cookies) – ostaju u računalu i nakon zatvaranja preglednika ili gašenja računala te imaju datum isteka daleko u budućnosti, dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće za pohranjivanje korisničkog imena i lozinke, što omogućuje korisniku da kada se vraća na našu web ako je bio prethodno ulogiran, odmah je ulogiran.